Brunswick

Henderson

CIJENA : 36.745,00kn

Sanibell

CIJENA : 36.745,00kn

Pursuit

CIJENA : 42.730,00kn

Canton

CIJENA : 36.745,00kn

Botanic

CIJENA : 26.580,00kn

Oakland II

CIJENA : 28.575,00kn

Bayfield

CIJENA : 25.390,00kn

Glenwood

CIJENA : 26.675,00kn

Bridgeport

CIJENA : 36.745,00kn

Brunswick Black Wolf II

CIJENA : 26.440,00kn

Brunswick Allenton

CIJENA : 22.590,00kn